13.4.- Úklid zahrady MŠ
15.5.- Kytičkový den
30.5.- Den dětí pro MŠ.
15.6.- Habartovské toulky
15.6.- Pohádkový les


fotka5

Výcvikové středisko čarodějů


Začátkem prázdnin jsme dostali do schránek dopis s pozvánkou na desetidenní pobyt ve výcvikovém táboře čarodějů, který se konal ve druhé půlce července na táborové základně „Bystřina“ u Kostelní břízy.
Do výcvikového tábora si nás letos dovezli rodiče a na místě nás předali zkušeným čarodějným mistrům. Ty si nás pak odvedli do tábora, kde jsme byli ubytováni a poté u táborového ohně seznámeni s celotáborovou hrou. Večer nás ještě čekala cesta k nedaleko žijícímu poutníkovi pro svitek, ze kterého jsme se dozvěděli, do kterého oddílu budeme patřit.
První den jsme si vymýšleli názvy oddílů a vyráběli své znaky na stany.
Naším úkolem zde v táboře bylo hlavně získávání nových zkušeností, dovedností a vědomostí, aby se z nás mohli po splnění zkoušek stát čarodějovo učni. Na povýšení na učně jsme museli splnit šest nelehkých úkolů (vyrobit si znak na stan, získat povolenku na výrobu koštěte, vyrobit si vlastní koště, vyrobit si oděv, zazpívat táborovou hymnu a získat řidičák na koště.) Také jsme měli za úkol projít čtyři brány, které nás provedly jinými světy.
Po otevření první brány jsme se ocitli ve světě elfů. Zde jsme plnili úkoly spojené s přírodou. Pomáhali jsme třeba elfům se sběrem různých druhů rostlin, vyzkoušeli si naší paměť ve hře, kde jsme si měli zapamatovat co nejvíce obrázků a zkusili v lese hledat lístečky s elfími znaky. Ve světě elfů nás nejvíce bavila výroba vlastního koštěte a následná „košťoškola“. V košťoškole jsme se učili na koštěti létat, zatáčet, brzdit, naučili jsme se i dopravní značky a po výuce nás čekala praktická zkouška z letu a také písemný test. Zkoušky jsme úspěšně splnili všichni a druhý den jsme si šli zažádat o řidičák na koště. Večer za tmy si mohl každý z nás za odměnu zajít do elfího lesa pro plyšového kamaráda, který nás na naší cestě ochrání proti nepřátelům.
Pomocí kouzel otvíráme druhou bránu a to do říše trpaslíků. V této říši na nás čekali úkoly spojené s kamením a kovem. U trpaslíků jsme si vyzkoušeli, co všechno dovedou. Zašli jsme si ke kováři a zkusili zatlouct hřebík, u švadleny přišít knoflík, u kurýra přenést co nejvíce kuliček mezi prsty, u obuvníka navléct tkaničku zpět do boty a u karbaníka postavit pyramidu ze všech nabízených karet. Také jsme trpaslíkům pomohli proti příšerám, které se usadily v jejich dole. Večer nám za to přišel jeden z trpaslíků poděkovat. Poté jsme zjistili, že už jsme všichni splnili potřebné úkoly k povýšení na čarodějova učně a za to jsme byli slavnostně pasováni a každý z nás získal kouzelnickou hůlku a magický klobouk.
V neděli odpoledne se v našem výcvikovém táboře otevřely brány pro návštěvníky. Přijeli se za námi podívat naši rodiče a my jim společně předvedli, co všechno jsme se už stačili naučit. Večer nás čekala diskotéka a otevření třetí brány, která nás tentokrát dovedla do světa obrů.
Po otevření této brány jsme zaslechli nedaleko nás jednoho spícího obra. Potichu jsme se za ním vydali a zeptali se ho, kde bychom mohli získat potřebné kouzlo k otevření brány do našeho světa, světa lidí. Obr nám dal odpověď a my se hned ráno na ono místo vydali. Když jsme získali potřebná kouzla k otevření poslední brány, už nám nic nebránilo k návratu do světa lidí. Tady jsme zjistili, že pro nás kouzelné bytosti ze všech světů za naši pomoc nachystaly poklad v podobě plyšových kamarádů a spousty sladkostí. U závěrečného táboráku jsme si po vyhodnocení poklad spravedlivě rozdělili, zazpívali si pár písniček a opekli buřty.
Ve středu odpoledne si pro nás začali jezdit naši rodiče a my odjížděli domů spokojení, nadšení a unavení, jak to ze správného tábora má být.háčky a čárky