9.1.-Oddíl Brontosauři
10.1.-Oddíl Orion
19.1. - Sčítání Kánífotka20

Kontakty

Sídlo :

 • PIONÝR, z.s. - Pionýrská skupina des.St.Roubala Habartov
 • Vítězná 315
 • Habartov 357 09
 • IČO:68782519
 • registrace MV: VSP/1-1793/90-R
 • č. běžného účtu: 163 755 731/0300
 • e-mail : habartov.pionyr@tiscali.cz

Vedoucí pionýrské skupiny :


Zástupce vedoucího pionýrské skupiny :


Hospodář pionýrské skupiny :


Klubovna :

 • Karla Čapka
 • Habartov 357 09
 • V DDM Habartov - 1. patro vlevo
 • Úterý od 16h 30 min do 18h - Anna Kováčová, Stanislava Zettlová
 • Středa od 17h do 18h 30minh - Fanda Kováč
 • Čtvrtek od 17h do 18h 30min - Anna Kováčová

Webmaster