Egypt


Prvního letošního srpnového dne se Habartovští pionýři vydali za dalším letním dobrodružstvím na táborovou základnu „Sluníčko“ u Rotavy. Ani deštivé počasí neodradilo statečné egyptské rolníky od jejich poslání vybudovat ohromný chrám pro svého faraóna.
Dne prvního, kdy přicestovali jsme do země Fanzese I. krále a faraóna zdejšího panství, dostalo se nám nevídaného pohostinství. Sám faraón poslal nám vezíra svého, aby vřele přivítal nás a uvedl do našich příbytků Naším vůdcem vyvolena jest byla Anička Nilská. Tato ctěná dáma bude řídit naše práce při stavbě chrámu pro zdejšího panovníka.
Dne druhého započali jsme práce na chrámu svatém. Tento den je posvátný tím, že v časně ranních hodinách naši zruční sochaři z krajů západních počali tvorbu sfingy pro zdejší chrám. Všichni budovatelé se činili, jak to jen šlo. Každý z udatných Egypťanů se držel své práce a už se těšil na příjezd faraóna.
Dalšího dne jsou budovatelské práce již skoro u konce. Bylo nám oznámeno, že faraón Fanzes I. dostaví se do chrámu dne šestého počítáno od našeho příjezdu. Tak počali jsme ihned stavěti honosná nosidla pro našeho vládce. Vezír vyhlásil soutěž o to, která nosidla nejvzhlednější, ale hlavně nejbytelnější budou. Zdejší Vezír prokázal svou neskonalou moudrost, když všechna nosidla odměnil stejnou měrou a prohlásil, že faraón bude nosidla po dobu svého pobytu zde střídat. Plnili jsme také úkol pro Egypťany tak typický. Pěšmo museli jsme doručiti zprávu na určené místo, kde čekali na nás již kněží. Tato prověrka naší mrštnosti leckteré téměř odrovnala....


háčky a čárky