Velikonoční Bystřina 2022


O velikonočních prázdninách vyrazili habartovští pionýři na pionýrskou základnu „Bystřina“, která se nachází nedaleko Kostelní břízy, aby se zdokonalili v  zálesáckých dovednostech a znalostech.
Hned po příjezdu a nachystání všech potřebných věcí jsme se ubytovali a udělali si malou procházku po okolí srubu. Po té jsme byli rozděleni do tří družstev a dostali první úkol. Měli jsme nařezat a nasekat dřevo. Ze začátku se nám tento úkol zdál docela těžký, ale za chvilku bylo hotovo. Než bude večeře, hrajeme na vyzývanou, mrkanou a poté vybíjenou. Po dobré večeři jsme se pořádně teple oblékli, a šli si zahrát naši velice oblíbenou noční pikolu, při které pro lepší hledání používáme baterku. Za tmy jsme vyrazili po jednom do lesa až k připraveným světýlkům, odkud jsme se poté vraceli zpět a dokázali hlavně sami sobě, že se v noci nebojíme. Ten, kdo tuto stezku úspěšně zvládl, získal svého Brontíka odvahy. Zanedlouho už se ve srubu ukládáme ke spánku a posloucháme při tom pohádku na dobrou noc.
Ráno, po snídani na nás čekal další důležitý zálesácký úkol. Na srubu byl vyvěšen seznam ze čtyřiceti názvy rostlin a stromů. Naším úkolem bylo, jich co nejvíce vypátrat a donést. Měli jsme na to určený limit hodinu a půl. Ze začátku jsme trochu tápaly, ale nakonec jsme zvládli nalézt celkem dvacet sedm rostlin. Po zvládnutí tohoto úkolu šlo jedno družstvo pomáhat do kuchyně vařit oběd a ostatní si zatím ve srubu hráli společenské hry nebo si prohlubovali své zálesácké znalosti. Po obědě nás čekala nejtěžší zálesácká zkouška. Tentokrát máme za úkol my menší, sami rozdělat oheň a uvařit na něm čaj z lesních plodů. Pro veškeré dřevo si musíme zajít do lesa. Máme štěstí v tom, že dlouho nepršelo a dřevo je suché. Vzpomněli jsme si, jak jsme si na schůzce povídali o tom jak rozdělat oheň a za chvíli, pod dozorem vedoucího, škrtáme první sirkou a během chvilky už oheň hoří. Netrvalo dlouho a čaj už se vařil. Opatrně sundáváme ešus a necháváme ho vychladnout. Poté naši vedoucí ochutnali, jak se nám čaj povedl, a ohodnotili naše snažení. Starší a zkušenější z nás mají za úkol uvařit v kotlíku guláš. Na stůl dostali deset surovin, ze kterých si mohli vybrat jen pět a s těma vařit. Vybrali si správně a guláš byl super.
Večer si hrajeme ve srubu a pak už jen hup do spacáků a jdeme spát.
V sobotu odpoledne se vydáváme na znalostní stezku, kde si vyzkoušíme své znalosti v praxi. Nachystáme se na start a postupně v tříminutových intervalech vyrážíme na trať . Běžíme po cestě, která je značena fáborkama a do startovních průkazů zaznamenáváme odpovědi na otázky. Při doběhnutí do cíle musíme ještě uvázat vylosovaný uzel, a máme to za sebou.
V neděli než odjedeme domů, uklízíme srub a hrajeme ještě různé hry. Opět jsme prožili zajímavé velikonoční prázdniny a doufáme, že příště pojedeme zas.