Turistické závody v Bukovanech


Habartovští pionýři se letos přihlásili na turistické závody, které se konaly v Bukovanech.
Vydali jsme se tedy v sobotu 23. dubna odhodláni vyzkoušet si své nabyté znalosti na turistických závodech s ostatními závodníky.
Sešli jsme se ráno na autobusovém nádraží a nechali se dovézt autobusem do Bukovan.
Závodilo se od tamní základní školy. V deset hodin byl slavnostní nástup, kde jsme si vyslechli popis trasy a slíbili, že budeme závodit čestně a podle pravidel. Poté již započal samotný závod. Na těchto závodech probíhá trasu každý sám, kromě přípravky, která běží ve dvojicích.
První stanoviště, na které jsme doběhli, byl hod na cíl. Házelo se z mety deseti metrů a zde většina z nás ze tří pokusů uspěla pouze jednou. Dále byly uzle, orientace mapy, překážka a také znalostní úkoly. Jako je poznání šesti druhů dřevin, dvanácti hradů a zámků a topografických značek. Pro starší kategorie nechyběl ani azimutový úsek, který nám dal trochu zabrat, ale zvládli jsme ho.
Když jsme doběhli do cíle, pořádně jsme si odpočinuli a následné čekání na výsledky jsme si krátili hrami na dětském hřišti.
Nastalo vyhodnocení. Za naší pionýrskou skupinu nás závodilo deset. Získali jsme 2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. A naši nejmenší předškolní mrňata získali páté a šesté místo, což je obrovský úspěch.
Protože to z Bukovan do Habartova není daleko a jsme zdatní turisté, vydali jsme po skončení závodů domů pěšky. Cesta okolo jezera Medard nám umožnila jít krásnou a klidnou cestou a nemuseli jsme se trmácet po silnici. Za necelou hodinu jsme byli doma a určitě se turistických závodů opět zúčastníme.